MUA VPS CHÂU ÂU (HDD CHUYÊN PTU)

Chuyên dùng cho PTU với dung lượng ổ lớn. Có thể mua thêm HDD nếu cần.

P1

478,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

4 GB

SSD

500 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

P2

593,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

8 GB

SSD

500 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

P3

708,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

8 GB

SSD

500 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

P4

1,030,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

16 GB

SSD

1 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps