MUA VPS SINGAPORE (SG)

Ổ cứng SSD NVMe siêu nhanh lại mượt mà như VN do datacenter ở Singapore.

S1

149,000VNĐ /tháng

CPU

1 Core

RAM

1 GB

SSD

20 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

S2

179,000VNĐ /tháng

CPU

1 Core

RAM

2 GB

SSD

25 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

S3

225,000VNĐ /tháng

CPU

2 Cores

RAM

2 GB

SSD

25 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

S4

363,000VNĐ /tháng

CPU

2 Cores

RAM

4 Gb

SSD

50 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

S5

398,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

4 GB

SSD

50 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

S6

690,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

8 GB

SSD

90 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

S7

777,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

8 GB

SSD

90 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

S8

1,375,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

16 GB

SSD

90 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps